MADDE 1- (1) Bu kuralların amacı ; sitenin genel işleyişini ve üyelerinin site içerisindeki her türlü paylaşımı ile ticari işlerini bu kurallara ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümlerine göre düzenlemektir.
MADDE 2- (1) Bu kuralların kapsamı; site genelindeki tüm iletiler ve kayıtlı üyelerdir.
MADDE 3- (1) Kuralların uygulanmasında; platform ve site tanımları Buune.com’u ifade eder.
MADDE 3- (2) Kurallardaki uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. Bu sınırlar yaptırım süresine dahildir.
MADDE 4- (1) Bu platformdaki her üye; yazdığı iletilerinden, paylaşımlarından ve ticari işlerinden sorumludur.
MADDE 4- (2) Üyelerin sitede belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.
MADDE 5- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz,ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.
Hukuki uyuşmazlıklarda Buune.com’in sorumluluğu
MADDE 6- (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.
MADDE 7- (1) Sitede bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip olmayan ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;
MADDE 7- (2) Sitedeki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;
Üyenin iletisi silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 15 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 9- (1) Her üye; toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti yazmakla yükümlüdür.
MADDE 9- (2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 30 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 10- (1) Sitede yazılan iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere siteden uzaklaştırılır:
a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik,
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri,
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik.
MADDE 11- (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek ve desteklemek maksadıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu maksatla ileti yazılamaz.
a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler.
MADDE 11- (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ile 30 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 12- (1) Üye, sitedeki yazılarının tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazmak yasaktır.
MADDE 12- (2) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden kişinin iletisi düzenlenir. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 13- (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ULU ÖNDER Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şahsına ve topluma kazandırdıklarına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı ve toplum vicdanına sığmayan hiçbir ileti yazılamaz, paylaşım yapılamaz, ticari eylemde bulunulamaz.
MADDE 13- (2) Üyeler, dünya ülkelerinin devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ve diğer 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda bulunamaz, ileti gönderemez ve ticari eylemlerde bulunamaz.
MADDE 13- (3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 5 ila 30 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 14- (1) Sitede uygun olmayan kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular yönetimce uygun kategoriye taşınır.
MADDE 14- (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edilmeye devam edilmesi halinde üye; 2 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 15- (1) Üyenin, siteden süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir kişi ile üyelik bilgilerini (şifresini) paylaştığı ve cezalı üye tarafından bu hesaba girişi tespit edildiği takdirde;
Hesabını bilerek yada bilmeyerek paylaşan üye 1 ila 3 Ay süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 16- (1) Sitede diğer üyelere karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerine aykırı; kişilik hakkına saldırının ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine aykırı; hakaret fiilinin gerçekleşmesi durumunda;
Üyenin iletisi uyarılmadan silinir ve 5 ila 60 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 17- (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler site genel kuralları dairesinde belirtilir.
MADDE 17- (2) Yönetim aleyhine gerçekleştirilecek , içeriği suç teşkil eden hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her yönetici yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili üye siteden, hakaretinin derecesine göre 10 günden az olmamak üzere uzaklaştırma cezası alır.
MADDE 17- (3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2.fıkrasında yazan eylemleri ihtiva edemez.
a) Yukarıdaki fıkraya göre siteden haksız bir sebeple uzaklaştırıldığını düşünen üye, [email protected] e-posta adresine gerekçeli savunmasıyla birlikte başvurarak gerçekleştirilen cezai işlemin site kurallarına aykırı olduğunu belirtip uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Taleplerin asılsız olması veya site kuralları ile ahlak ve adaba aykırı şekilde iletilmesi halinde üyenin uzaklaştırma cezasına en az 30 gün süre eklenir.
MADDE 17- (4) Yukarıdaki 1.fıkra, 2.fıkra ve 3.fıkra (a, b bentleri hariç) hükümlerine aykırı hallerde üye, siteden 10 gün süreyle uzaklaştırılır
MADDE 18- (1) Site dahilinde veya başka gerçek veya sanal platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler hakkında doğrudan veya benzeri suçları içeren isnatlarda bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
MADDE 18- (2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.
MADDE 19- (1) Hiçbir üye site dahilinde aşağıda yazılı alanlarda ve kurallarda tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, ticari eylemlerde bulunamaz:
a) Avatar
b) İmza
c) Üye profil kısımları
d) Site geneli mesajlaşma alanları
MADDE 19- (2) Hiçbir üye site dahilinde siyasi (ideolojik) tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.
MADDE 19- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan üye 3 ila 5 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 20- (1) Bu platformdan uzaklaştırılan üyeler ile ilgili hareket eden üye uyarılır. Bu tür üyeler adına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde;
Üye 1 ila 3 ay süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 21- (1) Sitede birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla hesap kullanılması halinde üye; sebebini [email protected] mail adresine mail göndererek açıkça belirtmek zorundadır.
MADDE 22- (1) Özel mesaj (pm) yoluyla üyeleri sürekli rahatsız ederek web sitesi, ürün tanıtımları yapılamaz.
MADDE 22- (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye uyarılır. Bu tür tanıtımlar yapılmaya devam edildiği takdirde üye 5 ila 15 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 23- (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.
MADDE 23- (2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.
MADDE 24- (1) Sitede açılan ticari nitelikteki konuları kasti hareketlerle engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve konu sahibi hakkında başka kategorilerde ticaretini engelleyici yazılar yazılamaz.
MADDE 24- (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüğüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek 7 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.
MADDE 25- (1) Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain) ve bu kurallarda yazılı olmayan ticari değerlerin satılması halinde;
Satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden ve aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; sınırsız süreyle siteden uzaklaştırılır.
MADDE 26- (1) Ticari niteliği haiz olan değerlerin satımında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden istifade etmek maksadıyla aşırı sömürüye sebebiyet verilecek şekilde ticari değer satımı yapılamaz.
MADDE 26- (2) Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.
MADDE 26- (3) Bu madde yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.
MADDE 27- (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez , bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.
MADDE 27- (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 10 ila 365 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 28- (1) Sitede, Gittigidiyor ve Adwords gibi tıklama başı, gösterim bazlı ve satış ortaklığına sahip webmasterlara yönelik büyük reklam platformlarının üyelikleri satılamaz. (Adsense hariç)
MADDE 28- (2) Sitede yapılan database (veritabanı) satışlarında üye; bu veritabanının kendisine ait olduğunu ispatla mükelleftir. Bu tip değerler Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla satış konusu olabilir.
MADDE 28- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı haller sergileyen üye 2 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.
MADDE 29- (1) Sitede satışı / takası yapılmak istenilen hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.
a) Satım konusu ürüne ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.
MADDE 29- (2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.
MADDE 29- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, site kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 30- (1) Açık artırma yoluyla hizmet, ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.
MADDE 30- (2) Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu unsurlar ilgili kategori kurallarına uygun düşmelidir.
MADDE 31- (1) Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz, kullanımına sunulamaz.
a) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.
b) Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.
MADDE 31- (2) Bu maddenin 1. fıkrası ile 1. fıkranın a ve b bentlerindeki yükümlülüğe uymayan üye; 30 ile 60 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 32- (1) Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz.
MADDE 32- (2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye siteden 3 ila 15 gün süresince uzaklaştırılır.
MADDE 32- (3) Aynı kategori altında bir üye 3’den fazla ticari konu açamaz, açılan konular silinerek ilgili üye uyarılır. Uyarıya rağmen tekrarlanması halinde 1 ila 3 gün arasında ban cezası uygulanabilir.
MADDE 33- (1) Sitede bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve site kurallarına aykırı davranılamaz.
MADDE 33- (2) Satım konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez
MADDE 33- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye uyarılır. Bu girişiminin devamı tespit edildiği takdirde üye; siteden 5 gün süresince uzaklaştırılır.
MADDE 34- (1) Site genelinde ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.
MADDE 34- (2) Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.
MADDE 34- (3) Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üyenin konuları ve iletileri silinerek uyarılır. Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle siteden uzaklaştırılır.
MADDE 35- (1) Bu platformda ticari eylemlerde bulunan kişiler arasında güven ortamını sağlamayı hedefleyen Değerlendirme puanı sistemi, site genel kuralları ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.
MADDE 35- (2) Değerlendirme puanı sistemi 10 TL ve üstü ticari eylemlerde kullanılır.
MADDE 35- (3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye uyarı amacıyla 1 gün süresince siteden uzaklaştırılır. Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye 5 ila 7 gün süresince siteden uzaklaştırılır.
MADDE 35- (4) Açılan şikayet konularına sadece konu sahibi ve şikayet edilen kişi cevap yazabilir bunun harici site karışıklığına neden olan ve yöneticilerin işini yapmasını engelleyen kullanıcılar süresiz uzaklaştırma alır.
MADDE 36- (1) Sitede açılan şikayet konularına sadece Moderatör/Yönetici yanıt verebilir herhangi bir şekilde şikayet konularına yorum atan alıntı yaparak cevap veren kişiler minumum 3 gün olmak üzere Moderatörün/Yöneticinin insitatifinde uzaklaştırma alacaktır sürekli huy haline getirip yorum atan kişiler ise süresiz uzaklaştırma alacaktır.
MADDE 37- (1) Sitede ticaret amaçlı açılan konulara mesaj atarak yok bunun şuradaki fiyatı şu neden pahalıya satıyorsunuz şeklinde konu baltalayıcı mesajlar atmak yasaktır. Aynı şekilde minumum 3 gün olmak üzere uzaklaştırma alabilirsiniz.
MADDE 38- (1) Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etmek, kutsal değerler hakkında konu açmak, toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapmak veya tartışmak, kişilerin din ve vicdan özgürlüklerini kendi misyonu çerçevesinde değiştirmeye çalışma (Müslüman olan bir kişiyi dininden döndürmeye çalışmak) kendi düşünce yapısını empoze etmeye çalışan kişiler sınırsız banlanır. Misyoner faaliyetler sürdürenlerin ise üyelikleri tamamen silinir. Sitemize kayıt olan tüm kullanıcılar site kurallarını kabul etmiştir..
MADDE 39- (1) Yukarıdaki kurallarda yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen hareketlerde, yazışmalarda, bir üyeyi tehdit etmede, ticari eylemlerde vb. gibi etik olmayan hertürlü durumda bulunan üyelerin alcağı ceza Yöneticilerin insiyatifindedir.
MADDE 40- (1) Buune.com Yönetimi “Oy” ile seçilen bir yönetim değildir. Bu sebeple yönetim ile ilgili konu açmak, yöneticilerin ve sitenin huzurunuzu bozmak, saygısızca, terbiyesizce yazılar yazmak yasaktır. Bu üyelerin alacağı ceza 1 aydan az olmamak üzere Yöneticilerin insiyatifindedir.

Güvenlik politikası Buune.com tarafından ve anlaşmalı satıcılar tarafından, buune.com üzerinden satılan/ödemesi yapılan ürün ve hizmetler için geçerlidir. İlanlardaki alıcı ve satıcı arasındaki alışverişi kapsamamaktadır.

• buune.com sizlere internet üzerinden güvenli ve rahat ve uygun bir alışveriş ortamı sağlamak için kurulmuştur, sizlere 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek için en son teknolojiler kullanılarak yapılandırılmıştır, tüm kullanıcıları için alışverişi keyifli olduğu kadar güvenilir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır.

• buune.com’un sanal mağaza işlemlerinin yürütüldüğü sunucu (server) bilgisayarlar ve diğer çevre donanımlar öncelikle güvenilirliği her gün test edilen güvenlik duvarlarına (firewall) ve network güvenlik sistemlerine sahiptir. Söz konusu donanımlar aynı zamanda dünyanın en güvenli yazılımlarıyla çalıştırılmaktadır. Ancak yine de, her türlü önlem alınmasına rağmen oluşabilecek sorunlardan buune.com sorumlu tutulamaz.

• buune.com, kullanıcıları ile yapılan bilgi alışverişinin gizlilik ve güvenliğini, dünyanın en büyük dijital sertifika sağlayıcı firmalarından biri olan Comodo’un 128 bitlik SSL (Secure Sockets Layer) https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html#hostname=www.buune.com şifreleme protokolü teknolojisiyle sağlanmaktadır. (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera vs.) gibi popüler internet tarayıcıları tarafından desteklenmektedir. https://ssl.comodo.com/comodo-ssl-certificate.php

• Elektronik ortamda gerçekleştirilen ve güvenli bilgi akışının sağlanmasının gerekli olduğu sistemlerde bir endüstri standardı olan SSL Protokolü sayesinde, alışveriş yaparken girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileriniz, buune.com’dan bağımsız olarak şifrelenerek, provizyon alınacak bankanın Sanal Pos sistemine güvenli olarak iletilir. Ayrıca SSL Protokolü, bulunmak istediğiniz sitenin sahte bir versiyonunda olmadığınızı, gerçekten doğru sitede olduğunuzu da kanıtlar. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz, internet adresinin http’den https’e (yeşil renge) dönüştüğü sayfanın altında veya adres çubuğunda bulunan kilit ikonuna çift tıklayarak SSL sertifikasını inceleyebilirsiniz. SSL Protokolü hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.ssl.com sitesini inceleyebilirsiniz.

• buune.com yetkilileri de dahil kredi karti bilgilerinize, sizden ve bankanızdan baska kimse erişemez.

• SSL Protokolü ile güvence altına alınmış sipariş ödeme sayfaları dışında, internet üzerinde gerçekleştirilen iletişim biçimlerinin hiçbirinde (e-postalar, hızlı mesajlaşma servisleri, müşteri ilişkileri iletişim formları vb.) kredi kartı bilgilerinizi yazmayınız.

• Kredi kartı bilgileri genel kanının aksine, internet ortamında değil, büyük oranda gündelik kullanımda fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Unutmayın, kredi kartınıza ait tüm bilgiler, kartınızın üzerinde yazılıdır.

• Belirli bir kredi kartınız ile yapacağınız ilk alışverişinizde, bankanın Sanal Pos sistemi tarafından provizyon onayı alan işlemin ekstra güvenliğini sağlamak amacıyla, provizyon alınan bankanın Fraud Güvenlik Departmanıyla iletişime geçilerek, kullanılan kredi kartının, gerçekten üzerinde adı yazılı olan kart hamili tarafından kullanıldığının yazılı onayı alınır. Gerekli görülen durumlarda, banka ya da buune.com yetkilileri, kredi kartı hamilini telefonla arayarak sipariş teyidi isteyebilir. Siparişin hazırlanmasından önce onay aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Bu uygulama, her ne kadar sunulan hizmetin hızını etkilese de, daha sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşanması için bankacılık sektörü tarafından da gerekli görülen bir standarttır.

• buune.com’da bir ürün satın alırken hiç bir şekilde kredi kartı ve diğer ödeme bilgileriniz kaydedilmez. Kullanmakta olduğunuz kredi kartı bilgileriniz bankanızın güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veritabanı hariç buune.com veritabanında saklanmaz, bilgilerinize erişilemez. Bu sebeple her yeni alışveriş için, kart ve ödeme bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekmektedir.

• buune.com sanal pos alt yapısı ve ödemeler için iyzico’yu kullanmaktadır. İyzico hakkında detaylı bilgilere https://www.iyzico.com/korumali-alisveris linkinden erişebilirsiniz.

Garanti şartları Buune.com tarafından ve anlaşmalı satıcılar tarafından, buune.com üzerinden satılan/ödemesi yapılan ürün ve hizmetler için geçerlidir. İlanlardaki alıcı ve satıcı arasındaki alışverişi kapsamamaktadır.

• buune.com’da satılan tüm ürünlerin, üretici firma ve ürünlerin yetkili distribütörleri tarafından sağlanan garantileri mevcuttur.

• Üründeki hatalar ve arızalar, üretici firmanın ya da ürünün distribütörünün belirlediği Yetkili Teknik Servisler tarafından giderilmektedir.

• Garanti dahilinde olan ürünün arıza durumunda, ürünün yalnızca ulaşım kargo bedeli kullanıcıya aitdir.

• Satın almış olduğunuz ürün fatura tarihinden itibaren ilk 7 (Yedi) gün içerisinde ürünü hiç kullanmadan arızalanmış veya kutudan arızalı çıkmış ise; Ürün tarafımıza arızasının ne olduğuna dair bir bilgilendirme notu ile birlikte gönderilmelidir. Ürünü göndermeden önce buune.com’u e-mail ([email protected]) ile bilgilendirmeniz gerekmektedir.

• Gönderilen ürün tarafımıza ulaştırıldıktan sonra, ürün ile birlikte belirttiğiniz arıza notu dikkate alınarak teste tabi tutulur. Ürünün arızası teknik servis tarafından onaylanmalıdır.

• Teknik servis arızalı olduğu tespit edilen ürünün; stok durumu müsait olup olmadığı kontrol eder, stokta mevcut ise birebir değişim yapılarak tekrar ürün sahibine göndeririz.

• Stok durumu müsait olmadığı durumlarda ürün sahibi ile irtibata geçilerek ya ürün iade alınır ya da müşterinin onayının ardından muadili veya benzeri bir ürün ile değişim yapılarak ürün sahibine gönderilir.

• Bu tip arıza durumunda, arızalı ürünün tarafımıza faturası, tüm ek, ilave donanımlarıyla beraber ve orjinal ambalajı ile eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir. Bu süreç 3 (Bir) ila 5 (Üç) iş günü sürebilmektedir.

• Satın almış olduğunuz ürün fatura tarihinden 7 (yedi) günün ardından veya normal garanti sürecinde arızalanmış ise; ürün tarafımıza arızasının ne olduğuna dair bir bilgilendirme notu ile birlikte gönderilmelidir.

• Ürünün arızası teknik servisimizce onaylanmalıdır.

• Teknik servisimizce arızalı olduğu tespit edilen ürün; onarım veya değişim yapılmak üzere ulaştırılır.

• Bu tip arıza durumunda, arızalı ürün tarafımıza faturası ile beraber gönderilmeli, arızalı ürün yanında herhangi bir aksesuar gönderilmemelidir.

• Bu süreç ilgili yasada da belirtildiği gibi minimum 10 (On) ila maksimum 30 (Otuz) gün sürebilmektedir.

• Arızalı ürünü doğrudan yetkili servise göndermeniz daha hızlı sonuç almanızı sağlamaktadır. Yetkili Servis ile problem yaşadığınızda bize başvurabilirsiniz.

Sipariş ve teslimat şartları Buune.com tarafından ve anlaşmalı satıcılar tarafından, buune.com üzerinden satılan/ödemesi yapılan ürün ve hizmetler için geçerlidir. İlanlardaki alıcı ve satıcı arasındaki alışverişi kapsamamaktadır.

• Siparişleriniz onaylandıktan sonra, kayıtlı e-mail adresinize siparişiniz ile ilgili kargo gönderi bilgileri gönderilir.

• İsteğiniz doğrultusunda fatura adresini sipariş sırasında farklı adres olarak belirleyebilirsiniz.

• Paypal ile yapılan alışveriş, ABD doları baz alınarak fiyatlandırılır. Abd kuru, T.c. Merkez bankası döviz kurları da baz alınarak buune.com tarafından belirlenmektedir. Döviz piyasalarında meydana gelebilecek kur patlamaları nedeniyle yaşanabilecek ani çıkışlardan ve inişlerden buune.com sorumlu tutulamaz.

• buune.com’dan yapılan alışverişlerde kargo ücreti müşteriye aittir. Kargo ücreti, almış olduğunuz ürünün miktarına ve hacmine göre değişebilmektedir.

• Hesabım sayfasındaki siparişlerim bölümünden kargonuzu takip edebilirsiniz.

• Anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile belirtilen adrese teslim edilecektir. Siparişin onaylanmasından sonraki en geç 15 iş günü içinde siparişiniz kargoya verilir.

• Ürünler, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Faturalarınız da ürün ile beraber elinize ulaşacaktır.

• Teslimatların gecikmesindeki en sık karşılaşılan sebeplerinden biri adres bilgilerinin yetersiz olmasıdır. Lütfen teslimat adresinizi tam ve eksiksiz olarak belirtiniz. Sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

• Ürünü teslim alırken paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer ürün yanlış ise ya da üründe herhangi bir hasar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü geri gönderiniz. Ürünü teslim aldıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olmaktasınız.

• Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde artış olabilir. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden buune.com sorumlu tutulamaz.

• Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.

• Belirtilen günler dahilinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri için müşteri hizmetlerine iletişim formu ile ulaşılması halinde, buune.com yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. Teslimat problemleri yaşanmaması için SEVKİYAT BİLGİLERİNİ DOĞRU VE EKSiKSiZ DOLDURMANIZ, TESLiMAT YAPILACAK ADRESTE BULUNMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

• Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda buune.com müşteri hizmetlerine bildirilmelidir. Müşteri hizmetlerimiz, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçecektir.

• Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14:00’a kadar verilen siparişler aynı gün, 14:00’dan sonra verilen siparişler sonraki gün işlem görür. Cuma günü 13:00’den sonra verdiğiniz tüm siparişler sonraki Pazartesi günü işleme alınacaktır. Pazar günleri teslimat yapılmamaktadır. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde kargoya ürün teslimatı yapılmamaktadır.

İade şartları Buune.com tarafından ve anlaşmalı satıcılar tarafından, buune.com üzerinden satılan/ödemesi yapılan ürün ve hizmetler için geçerlidir. İlanlardaki alıcı ve satıcı arasındaki alışverişi kapsamamaktadır.

• Satın alınan ürünler, açılmadan/tahrip edilmeden//bozulmadan, ürünü kullanmadan, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde ( iletişim formu ile bildirimde bulunarak) iade hakkına sahiptir.

• Ürünü iade etmeden önce iletişim formu ile iade bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

• Ürünü, ürün faturası, sipariş numaranızı da içeren bir dilekçe veya iade formu ile iade ediniz.

• Kurumlar tarafından satın alınan ürünlerin iade faturaları, kişilere kesilmiş olan faturaların orjinalleri olmadan ürün iadesi kabul edilmemektedir.

• İade hakkının kullanılması için bu süreç içerisinde iletişim formu ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. ALICI herhangi bir şekilde ürünü kullanmış ise ürünün iadesini talep edemez. ALICI ürünü orijinal kutusu içinde ve varsa birlikte gönderilen hediye ve aksesuarları ile beraber göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün buune.com’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. İade hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

• İade gönderim öncesi onay e-postası ile teyit alınır. İade işlemlerinde sadece PTT kargo kullanılır. Diğer kargo şirketleri ile iadeler kesinlikle kabul edilmez.

• Ürün, teslim aldığınız haliyle iade edilmelidir.(Orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilemez.).

Ücret iadesi

• Göndermiş olduğumuz ürün veya ürünler, iade şartları açısından herhangi bir şekilde, yanlışlık veya bozukluk yoksa, ambalajı açılmadan, bir hafta içinde size gönderdiğimiz şekilde bize geri gönderirseniz, ürün iadeniz kabul edilir.

• İade edilen ürün, elimize ulaştıktan sonra ücreti size iade edilir. Kapıda ödeme veya banka havale/eft ile yapılan alışverişlerin iade ücretleri müşterinin banka hesap (TR ile başlayan iban) numarasına yapılmaktadır.

• Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin iade ödemesi, alışveriş yapılan karta yapılmaktadır, başka bir karta veya nakit olarak iade yapılamamaktadır.

• Kredi kartlarına yapılan iadeler, buune.com talimatını takiben, tamamen bankaya bağlı olarak, 1-4 hafta içerisinde kredi kartı hesabınıza geçmektedir. Bu sürede buune.com’un tasarrufu bulunmamaktadır.

• buune.com’a gönderdiğiniz ürünler de tarafımızdan yetkili servislere gönderilmekte ve sonuç beklenmektedir. Garanti kapsamında bünyemize gönderdiğiniz ürünlerin ulaşım bedeli müşterilerimize aittir. Arızalı ürünü doğrudan yetkili servise göndermeniz daha hızlı sonuç almanızı sağlamaktadır.

Mesafeli satış sözleşmesi Buune.com tarafından ve anlaşmalı satıcılar tarafından, buune.com üzerinden satılan/ödemesi yapılan ürün ve hizmetler için geçerlidir. İlanlardaki alıcı ve satıcı arasındaki alışverişi kapsamamaktadır.

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Buune (Bundan sonra “buune.com” olarak anılacaktır) Email: [email protected] ALICI: Müşteri

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait buune.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve ?cayma? hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. buune.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu …. adresinde ….’a teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli buune.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 – PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 – ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve buune.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME: İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.